logo NFZ

Bieżące komunikaty

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr DN-15- 2014 na stanowisko naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Rekrutacja → 15. DN - 15 - 2014

2014-08-26

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr ZDEF-14-2014 na stanowisko naczelnika Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

Rekrutacja → 14. ZDEF - 14 - 2014

2014-08-26

Rekrutacja : Unieważnienie postępowania procedura wewnętrzna skierowana do pracowników W-M OW NFZ nr ZDEF-13- 2014 na stanowisko naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Rekrutacja → 13. DN-13-2014

2014-08-26

Unieważnienie postępowania procedura wewnętrzna skierowana do pracowników W-M OW NFZ nr ZDEF-12- 2014 na stanowisko naczelnika Wydziału Ekonomiczno-Finansowego.

Rekrutacja → 12. ZDEF-12-2014

2014-08-26

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej WAG-2910-05/14 System zarządzania zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji SIEM

Przetargi → Ogłoszenia → Postępowanie WAG-2910-05/14

2014-08-25

Zaproszenie na szkolenie z zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych – 16-17 września 2014 r. w Suwałkach

Dla świadczeniodawców → Informacje dla wszystkich świadczeniodawców

2014-08-21

Plan finansowy na rok 2015 r. – zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

O Oddziale → Plan finansowy → 2015

2014-08-21

Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r. zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 31 lipca 2014 r.

O Oddziale → Plan finansowy → 2015

2014-08-21

Mammobus w Twoim mieście III kwartał 2014 r.

Dla Pacjentów → Profilaktyczne programy zdrowotne → 1 Nasze Programy

2014-08-20

Decyzja GIF z dnia 14.08.2014 r. w sprawie sfałszowanego produktu leczniczego Omnadren 250

Dla farmaceutów → Komunikaty

2014-08-18