logo NFZ

Bieżące komunikaty

Plan finansowy na rok 2015 - zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 581).

O Oddziale → Plan finansowy → 2015

2015-10-03

Plan finansowy na rok 2016 – zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 581).

O Oddziale → Plan finansowy → 2016

2015-10-02

Plan finansowy na rok 2016 – zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 18 września 2015 r.

O Oddziale → Plan finansowy → 2016

2015-10-02

Plan finansowy na rok 2015 - zmiana planu finansowego zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów

O Oddziale → Plan finansowy → 2015

2015-10-02

Mammobus w Twoim mieście październik 2015 r.

_Mammobus_

2015-10-02

Decyzja GIF z dnia 30.09.2015 r. w sprawie produktu leczniczego Roztwór do testów punktowych 114

Dla farmaceutów → Komunikaty

2015-10-01

Decyzja GIF z dnia 30.09.2015 r. w sprawie produktu leczniczego Asaris

Dla farmaceutów → Komunikaty

2015-10-01

Wykaz Świadczeniodawców - Aparaty Słuchowe na rok 2015

Dla świadczeniodawców → Poszczególne Rodzaje Świadczeń → Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, Środki Pomocnicze i Lecznicze Środk

2015-10-01

Wykaz Świadczeniodawców - Pozostałe przedmioty i środki pomocnicze na rok 2015

Dla świadczeniodawców → Poszczególne Rodzaje Świadczeń → Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, Środki Pomocnicze i Lecznicze Środk

2015-10-01

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

Dla świadczeniodawców → Informacje dla wszystkich świadczeniodawców

2015-09-30