logo NFZ

Bieżące komunikaty

Warmińsko-Mazurski OW NFZ w Olsztynie, na prośbę Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Rodzinnej, przedstawia w załączeniu materiały, zawierające niezbędne informacje w sprawie schematu postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Ebola.

Dla świadczeniodawców → Poszczególne Rodzaje Świadczeń → Podstawowa Opieka Zdrowotna

2014-09-17

Wymagania formalne w ogłoszeniu o zatrudnienie nr ZDEF-14-2014 na stanowisko naczelnika Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

Rekrutacja → 14. ZDEF - 14 - 2014

2014-09-17

Wymagania formalne w ogłoszeniu o zatrudnienie nr DN-15-2014 na stanowisko naczelnika Wydziału Organizacyjnego

Rekrutacja → 15. DN - 15 - 2014

2014-09-17

Plan finansowy na rok 2014 - zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

O Oddziale → Plan finansowy → 2014

2014-09-17

Komunikat w sprawie implementacji sprawdzenia prawidłowości kodowania w obszarze JGP procedur medycznych ICD-9 PL

Dla świadczeniodawców → Informacje dla wszystkich świadczeniodawców

2014-09-12

Decyzja GIF z dn. 10.09.2014r. w sprawie produktu leczniczego AZALIA

Dla świadczeniodawców → Informacje dla wszystkich świadczeniodawców

2014-09-12

Decyzja GIF z dn. 10.09.2014r. w sprawie produktu leczniczego AZALIA

Dla farmaceutów → Komunikaty

2014-09-12

Zaproszenie do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach spirometrycznych - III Światowy Dzień Spirometrii w Polsce

Dla Pacjentów → Informacje dla wszystkich pacjentów

2014-09-10

Decyzja GIF z dn. 01.07.2014r. w sprawie produktu leczniczego ARULATAN

Dla świadczeniodawców → Informacje dla wszystkich świadczeniodawców

2014-09-10

Decyzja GIF z dn. 01.07.2014r. w sprawie produktu leczniczego ARULATAN

Dla farmaceutów → Komunikaty

2014-09-10