Administrator danych osobowych

Drukuj

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn

tel. 89 678 74 00

e-mail: sekretariat@nfz-olsztyn.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

 

Delegatura w Elblągu

 

ul. Bema 18, 82-300 Elbląg

tel. 89 678 77 55

e-mail: elblag@nfz-olsztyn.pl

 

Delegatura w Ełku

 

ul. Chopina 15, 19-300 Ełk

tel. 89 678-77-85

e-mail: elk@nfz-olsztyn.pl

 

Punkt Obsługi Ubezpieczonych

w Iławie

ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława

tel. 89 648-72-77

e-mail: ilawa@nfz-olsztyn.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Pana Mariana Klimek, wyznaczonego w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim NFZ do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn

tel. 89 678 75 70

e-mail: IOD@nfz-olsztyn.pl