logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia-Warmińsko-Mazurski OW

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności i komunikaty

Drukuj

Aktualności i komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Aktualności i komunikaty

Ogłoszenie nr ZDEF.05.2017 – wymagania formalne

21.02.2017
Wymagania formalne w ogłoszeniu o zatrudnieniu na stanowisko starszego referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie nr ZDM.09.2017

21.02.2017
Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko starszego inspektora kontroli (2et.) w Dziale Realizacji Kontroli w Wydziale Kontroli.

Komunikat o postępowaniu AOTMiT

17.02.2017
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do udziału w postępowaniu podmioty szpitalne.

Ogłoszenie nr DN.33.2016 – Rozstrzygnięcie postępowania

17.02.2017
Rozstrzygnięcie postępowania na stanowisko starszego inspektora kontroli (2 et.) w Dziale Realizacji Kontroli – Wydział Kontroli

Ogłoszenie postępowania nr DN.03.2017

17.02.2017
Ogłoszenie postępowania na stanowisko inspektora kontroli w Dziale Realizacji Kontroli – Wydział Kontroli

Ogłoszenie nr DN.04.2017

17.02.2017
Ogłoszenie postępowania o zatrudnienie „na czas zastępstwa” na stanowisko starszego referenta w Wydziale Organizacyjnym

Komunikat AOTMiT o ogłoszeniu postępowania

14.02.2017
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dot. świadczeń opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Komunikat w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w rodzaju AOS.

14.02.2017
Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że przesuwa termin rozstrzygnięcia postępowań konkursowych z dnia 14 lutego 2017 roku na dzień 15 lutego 2017 roku. Dotyczy postępowań nr: 14-17-000051/AOS/02.03/02.7220.072.02/01 – AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – Badania tomografii komputerowej (TK) 14-17-000052/AOS/02.03/02.7250.072.02/01 – AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – Badania rezonansu magnetycznego (RM)

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr ZDEF.08.2017

14.02.2017
Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko specjalisty w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

Nowatorska operacja kręgosłupa w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

07.02.2017
Zabiegowi korekcji skoliozy nowatorską technologią Shilla został poddany 7-letni chłopiec. Za operację zapłaci Warmińsko-Mazurski OW NFZ.

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

07.02.2017
Prezes AOTMiT zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych z rodzaju leczenie szpitalne w zakresie leczenia gruźlicy.

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr ZDM.06.2017

06.02.2017
Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko starszego specjalisty (2et.) w Dziale Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr ZDEF.05.2017

06.02.2017
Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko starszego referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie Nr 4/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń -

02.02.2017
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ opublikowane zostało Zarządzenie Nr 4/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

02.02.2017
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów którymi podpisane zostaną nieodpłatne umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Ogłoszenie nr ZDEF.35.2016 – rozstrzygnięcie postępowania

01.02.2017
Rozstrzygnięcie postępowania na stanowisko referenta w Wydziale Administracyjno- Gospodarczym – umowa „na czas określony”

Ogłoszenie postępowania o zatrudnienie „na czas zastępstwa” nr DN.04.2017

01.02.2017
Ogłoszenie postępowania o zatrudnienie „na czas zastępstwa” na stanowisko starszego referenta w Wydziale Organizacyjnym

Ogłoszenie nr ZDM.34.2016 – Rozstrzygnięcie postępowania

01.02.2017
Rozstrzygnięcie postępowania na stanowisko starszego specjalisty (2et.) w Dziale Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń

Ogłoszenie nr ZDEF.31.2016 – Rozstrzygnięcie postępowania

01.02.2017
Rozstrzygnięcie postępowania na stanowisko specjalisty w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

Podstawy prawne

31.01.2017
Podstawy prawne zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, Środki Pomocnicze i Lecznicze

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr DN.33.2016 na stanowisko starszego inspektora kontroli (2et.) w Dziale Realizacji Kontroli w Wydzia

18.01.2017
Ogłoszenie o zatrudnieniu nr DN.33.2016 na stanowisko starszego inspektora kontroli (2et.) w Dziale Realizacji Kontroli w Wydziale Kontroli

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

16.01.2017
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza szpitale do uczestniczenia w postępowaniu dotyczącym ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Ogłoszenie nr DN.03.2017

16.01.2017
Ogłoszenie postępowania na stanowisko inspektora kontroli w Dziale Realizacji Kontroli w Wydziale Kontroli

Ogłoszenie nr DN.30.2016 – Rozstrzygnięcie postępowania

16.01.2017
Rozstrzygnięcie postępowania na stanowisko inspektora kontroli w Dziale Realizacji Kontroli

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr ZDM.02.2017

16.01.2017
Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Lekami

Komunikat w sprawie sposobu sprawozdawania i rozliczania świadczeń zrealizowanych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej

11.01.2017
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ opublikowany został komunikat w sprawie sposobu sprawozdawania i rozliczania świadczeń zrealizowanych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej.

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr ZDS.01.2017

10.01.2017
Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego, Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych

Przepisy prawa określające warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: programy zdrowotne

09.01.2017
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1743 z późn.zm.) • Zarządzenie Nr 67/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr ZDM.34.2016 na stanowiska starszych specjalistów (2 etaty) w Dziale Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń

09.01.2017
Ogłoszenie o zatrudnieniu nr ZDM.34.2016 na stanowiska starszych specjalistów (2 etaty) w Dziale Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń

Zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej od 12 stycznia 2017 r.

09.01.2017
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Zdrowia dot. zmiany w dostępie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad

04.01.2017
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ opublikowane zostało Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy

Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad

04.01.2017
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ opublikowane zostało Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy

Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad

04.01.2017
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ opublikowane zostało Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy

Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad

04.01.2017
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ opublikowane zostało Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy

Komunikat dla pacjentów dotyczący „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia

04.01.2017
Osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie była, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia.

Zarządzenie Nr 130/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

03.01.2017
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ opublikowane zostało Zarządzenie Nr 130/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Leczenie śpiączki u dorosłych w Klinice Budzik w Olsztynie

23.12.2016
W Olsztynie została otwarta Klinika Budzik, która będzie leczyła dorosłych pacjentów w śpiączce w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr ZDS.32.2016 na stanowisko referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego, Środków Pomocniczych i Prze

13.12.2016
Ogłoszenie o zatrudnieniu nr ZDS.32.2016 na stanowisko referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego, Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych

Plan finansowy na rok 2016 – zmiana

09.12.2016
Plan finansowy na 2016r. po zmianie z dnia 07 grudnia 2016r.

Sukces chirurgów ze Szpitala Miejskiego w Olsztynie

08.12.2016
Operację żuchwy przeprowadziła dr Anna Bromirska-Małyszko wraz zespołem najlepszych specjalistów.

Komunikat w sprawie sprawozdawania recept w komunikacie LEK

05.12.2016
Dotyczy prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących realizacji recept refundowanych z adnotacją „pro familiae” oraz „pro auctore”.

Wszystkie szpitale i poradnie specjalistyczne na Warmii i Mazurach podpisały umowy na 2017 r.

05.12.2016
Komunikat w sprawie podpisania umów z placówkami medycznymi na 2017 rok.

Plan finansowy na rok 2016 – zmiana

30.11.2016
Plan finansowy na rok 2016 – po zmianach dokonanych w dniu 08.11.2016 i 14.11.2016 r.

VI posiedzenie Rady WM OW NFZ w Olsztynie (24. 11. 2016r.)

28.11.2016
VI posiedzenie Rady Oddziału

Kolejne operacje wszczepienia stymulatorów mózgu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

22.11.2016
W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie, wszczepiono stymulatory dwóm kolejnym osobom w śpiączce.

Akcja edukacyjna Prawa Pacjenta-Dziecka w szkole

09.11.2016
Zapraszamy do udziału, w przygotowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, akcji edukacyjnej „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole”.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu przeprowadził pierwszą taką operację

09.11.2016
Ortopedzi z Elbląga uratowali nogę przed amputacją. To była pierwsza taka operacja w tym szpitalu i trzecia w Polsce.
Zobacz wszystkie