Aktualności i komunikaty

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zarządzenie zm. nr 38/2020/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i BRI

02.04.2020
Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowane zostało Zarządzenie nr 38/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2020/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r.

01.04.2020
Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowane zostało zarządzenie Nr 43/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZESUNIĘCIA TERMINU OTWARCIA OFERT DLA POSTEPOWAŃ OGŁOSZONYCH W DNIU 13 MARCA 2020 R. W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

31.03.2020
Zmiana terminu otwarcia ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z dnia 1.04.2020 r. na 6.04.2020 r.

Komunikat dla twórców oprogramowania

24.03.2020
W związku z wprowadzeniem w systemie eWUŚ funkcjonalności przekazywania informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej zostanie włączona obsługa komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń eWUŚ w wersji v5, która będzie funkcjonować równolegle z obecnie obowiązującą wersją v3 komunikatu.

Teleporady w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

18.03.2020
Aktualizacja listy numerów telefonów do świadczeniodawców POZ przeznaczonych do udzielania teleporad.

Teleporady w opiece psychiatrycznej, leczeniu uzależnień i programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego

17.03.2020
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego w związku z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

ZARZĄDZENIE 33/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r.

17.03.2020
Warmińsko - Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, iż zostało opublikowane zarządzenie nr 33/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Punkt obsługi w Giżycku zamknięty

14.03.2020
W trosce o Państwa bezpieczeństwo informujemy, że z dniem 16 marca 2020 r. Punkt Obsługi w Giżycku zostaje zamknięty do odwołania. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy, korespondencyjny z pracownikami Delegatury Oddziału w Ełku - tel: 89 678 77 85, e-mail: elk@nfz-olsztyn.pl

Uzdrowiska czasowo zaprzestają działalności - komunikat do pacjentów wyjeżdzających do sanatoriów

14.03.2020
Od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność.

Komunikat dla pacjentów

14.03.2020
Spot informacyjny z tłumaczeniem w języku migowym.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2020/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 28 lutego 2020 r.

11.03.2020
Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowane zostało ZARZĄDZENIE Nr 23/2020/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 28 lutego 2020 r. w zmieniające zarządzenie sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne świadczenia wysokospecjalistyczne.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2020/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 28 lutego 2020 r.

10.03.2020
Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowane zostało ZARZĄDZENIE Nr 26/2020/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Leczenie koronawirusa: Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla szpitali

02.03.2020
Jak powinien zachować się szpital w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2? Zapoznaj się ze stanowiskiem konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Włoch

29.02.2020
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Włoch

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

21.02.2020
Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń z zakresu leczenie szpitalne: choroby żeńskiego układu rozrodczego (katalog JGP – grupy z sekcji M).

Zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

04.02.2020
Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowane zostało ZARZĄDZENIE Nr 12/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

Centrum Urazowe dla Dzieci w olsztyńskim Szpitalu Dziecięcym już działa

17.01.2020
Mieszkańcy naszego regionu zyskali specjalistyczny ośrodek z pełnym zapleczem diagnostycznym, zapewniającym kompleksowe leczenie ciężkich, mnogich i wielonarządowych obrażeń u osób poniżej 18 r.ż.

Dodatkowe wyposażenie Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie

17.01.2020
Dzięki realizacji projektu „Innowacyjny Szpital" Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie będzie mógł leczyć więcej pacjentów.

Komunikat w sprawie dopuszczalnych postaci e-recepty

14.01.2020
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dostępnym na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zobacz wszystkie