logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia-Warmińsko-Mazurski OW

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności i komunikaty

Drukuj

Aktualności i komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Aktualności i komunikaty

Zmiana terminu składania ofert i otwarcia konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne

20.04.2017
Zmiana terminu składania ofert i otwarcia konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne

Postępowanie znak: WAG-ZP.261.1.56.2017

20.04.2017
Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Asysta techniczna dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise Security

Ogłoszenie DN.09.2017 – zakończenie postępowania.

19.04.2017
Zakończenie postępowania na stanowisko starszego inspektora kontroli w Dziale Realizacji Kontroli – Wydział Kontroli.

Ogłoszenie DN.15.2017

19.04.2017
Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko starszego inspektora kontroli (2 etaty) w Dziale Realizacji Kontroli i Wydział Kontroli.

VII Seminarium Pacjenckie w Warmińsko-Mazurskim OW NFZ

18.04.2017
Po raz siódmy nasz Oddział spotkał się z przedstawicielami pacjentów w naszym regionie.

Komunikat - ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - w zakresach: hemodializoterapia oraz dializoterapia otrzewnowa.

11.04.2017
Komunikat - ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - w zakresach: hemodializoterapia oraz dializoterapia otrzewnowa.

Ogłoszenie postępowania nr DN.14.2017

10.04.2017
Ogłoszenie postępowania na stanowisko inspektora kontroli w Dziale Realizacji Kontroli – Wydział Kontroli

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

07.04.2017
Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do...

Komunikat AOTMiT o ogłoszeniu postępowania

30.03.2017
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu.

Aplikacja Ofertowa NFZ-KO

29.03.2017
Informacja o konieczności korzystania z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO

Ogłoszenie nr DN.03.2017 – Rozstrzygnięcie postępowania

28.03.2017
Rozstrzygnięcie postępowania na stanowisko inspektora kontroli w Dziale Realizacji Kontroli – Wydział Kontroli

Ogłoszenie nr ZDM.06.2017 – Rozstrzygnięcie postępowania

28.03.2017
Rozstrzygnięcie postępowania na stanowisko starszego specjalisty (2 et.) w Dziale Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń

Kwiecień miesiącem pacjenta w Warmińsko-Mazurskim OW NFZ

28.03.2017
W kwietniu pracujemy dłużej po to, by mogli Państwo spokojnie załatwić wszystkie konieczne sprawy. W poniedziałki i czwartki Oddział w Olsztynie, Delegatury w Ełku i Elblągu oraz Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Iławie – są czynne w godz. 8.00-18.00.W pozostałe pracujące dni tygodnia bez zmian - w godz. 8.00-16.00.

Ogłoszenie nr ZDEF.08.2017 – Rozstrzygnięcie postępowania

23.03.2017
Rozstrzygnięcie postępowania na stanowisko specjalisty w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

Ogłoszenie nr ZDM.09.2017

21.03.2017
Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko starszego inspektora kontroli (2et.) w Dziale Realizacji Kontroli w Wydziale Kontroli.

Komunikat Agencji Oceny i Technologii Medycznych i Taryfikacji o postępowaniu

08.03.2017
Prezes AOTMiT powtórnie zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu podmioty, które nie przystąpiły do ogłoszonego w dniu 16 lutego 2017 r. postępowania.

Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia – podsumowanie Dnia Otwartego 4 marca 2017 r.

06.03.2017
Wszystko na temat ubezpieczenia zdrowotnego, a przede wszystkim możliwości wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia – to główny temat Dnia Otwartego, który odbył się w sobotę w Oddziale NFZ Olsztynie, Delegaturach w Elblągu i Ełku oraz POU w Iławie.

Komunikat AOTMiT o ogłoszeniu postępowania

03.03.2017
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu.

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr ZDM.06.2017

28.02.2017
Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko starszego specjalisty (2et.) w Dziale Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń

Sieć szpitali

24.02.2017
Zapraszamy na oficjalną stronę rządowego projektu sieci szpitali.

Zmiana zarządzenia w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

24.02.2017
Zmiana zarządzenia w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

Ogłoszenie postępowania nr DN.03.2017

17.02.2017
Ogłoszenie postępowania na stanowisko inspektora kontroli w Dziale Realizacji Kontroli – Wydział Kontroli

Ogłoszenie nr DN.04.2017

17.02.2017
Ogłoszenie postępowania o zatrudnienie „na czas zastępstwa” na stanowisko starszego referenta w Wydziale Organizacyjnym

Komunikat AOTMiT o ogłoszeniu postępowania

14.02.2017
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dot. świadczeń opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Komunikat w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w rodzaju AOS.

14.02.2017
Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że przesuwa termin rozstrzygnięcia postępowań konkursowych z dnia 14 lutego 2017 roku na dzień 15 lutego 2017 roku. Dotyczy postępowań nr: 14-17-000051/AOS/02.03/02.7220.072.02/01 – AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – Badania tomografii komputerowej (TK) 14-17-000052/AOS/02.03/02.7250.072.02/01 – AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – Badania rezonansu magnetycznego (RM)

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr ZDEF.08.2017

14.02.2017
Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko specjalisty w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

Nowatorska operacja kręgosłupa w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

07.02.2017
Zabiegowi korekcji skoliozy nowatorską technologią Shilla został poddany 7-letni chłopiec. Za operację zapłaci Warmińsko-Mazurski OW NFZ.

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr ZDEF.05.2017

06.02.2017
Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko starszego referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie Nr 4/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń -

02.02.2017
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ opublikowane zostało Zarządzenie Nr 4/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Ogłoszenie postępowania o zatrudnienie „na czas zastępstwa” nr DN.04.2017

01.02.2017
Ogłoszenie postępowania o zatrudnienie „na czas zastępstwa” na stanowisko starszego referenta w Wydziale Organizacyjnym

Podstawy prawne

31.01.2017
Podstawy prawne zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, Środki Pomocnicze i Lecznicze

Ogłoszenie nr DN.03.2017

16.01.2017
Ogłoszenie postępowania na stanowisko inspektora kontroli w Dziale Realizacji Kontroli w Wydziale Kontroli

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr ZDM.02.2017

16.01.2017
Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Lekami

Komunikat w sprawie sposobu sprawozdawania i rozliczania świadczeń zrealizowanych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej

11.01.2017
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ opublikowany został komunikat w sprawie sposobu sprawozdawania i rozliczania świadczeń zrealizowanych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej.

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr ZDS.01.2017

10.01.2017
Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego, Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych

Przepisy prawa określające warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: programy zdrowotne

09.01.2017
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1743 z późn.zm.) • Zarządzenie Nr 67/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej od 12 stycznia 2017 r.

09.01.2017
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Zdrowia dot. zmiany w dostępie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Zobacz wszystkie