Farmaceuta

Informacje przeznaczone dla Farmaceutów

Drukuj

Aktualności

Komunikat NFZ w sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia OW NFZ o miejscu przechowywania recept w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego

16-05-2018

Treść komunikatu

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności