Farmaceuta

Informacje przeznaczone dla Farmaceutów

Drukuj

Decyzje GIF

Decyzja GIF (uchylająca) z dnia 03.01.2020 r. – w sprawie produktu leczniczego Lecalpin

07-01-2020

Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego (PDF)

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności