Farmaceuta

Informacje przeznaczone dla Farmaceutów

Drukuj

Decyzje GIF

Decyzja GIF (uchylająca) z dnia 10.12.2018 r. w sprawie produktu leczniczego Flegafortan

11-12-2018

Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego (PDF)

Wszystkie aktualności