Farmaceuta

Informacje przeznaczone dla Farmaceutów

Drukuj

Decyzje GIF

Decyzje GIF (uchylające) z dnia 06.06.2019 r. w sprawie produktów leczniczych Valzek 80 mg i Valzek 160mg.

07-06-2019

Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego (PDFx2)

Wszystkie aktualności