Farmaceuta

Informacje przeznaczone dla Farmaceutów

Drukuj

Decyzje GIF

Decyzje GIF (uchylające) z dnia 29.11.2018 r. w sprawie produktów leczniczych Valzek 80 mg oraz Valzek 160 mg

30-11-2018

Pisma Głównego Inspektora Farmaceutycznego (PDFx2)

Wszystkie aktualności