Farmaceuta

Informacje przeznaczone dla Farmaceutów

Drukuj

Decyzje GIF

Decyzje GIF z dnia 11.02.2019 r. w sprawie substancji czynnej Fenspiridi hydrochloridum

12-02-2019

Pisma Głównego Inspektora Farmaceutycznego (PDFx14)

Wszystkie aktualności