Farmaceuta

Informacje przeznaczone dla Farmaceutów

Drukuj

Decyzje GIF

Decyzje GIF z dnia 19.09.2019 r. w sprawie produktów leczniczych zawierających substancję czynną Ranitidinum.

20-09-2019

Pisma Głównego Inspektora Farmaceutycznego (PDF x 11)

Wszystkie aktualności