Farmaceuta

Informacje przeznaczone dla Farmaceutów

Drukuj

Pliki do pobrania

Aneks do umowy na realizację recept - zmiana na stanowisku kierownika

Wniosek o zgodę na odblokowanie raportu po upływie okresu rozliczeniowego

Konieczność umieszczania w aptece informacji o zasadach realizacji e-recepty

Konieczność umieszczania w aptece informacji o zasadach realizacji e-recepty

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie przypomina, że podmiot prowadzący aptekę zobowiązany jest do umieszczenia w aptece w widocznym i łatwo dostępnym miejscu informacji dotyczącej zasad realizacji e-recept zgodnej ze wzorem udostępnionym przez Prezesa Funduszu (na podstawie §6 ust. 3 pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept). Poniżej link do strony, na której są udostępnione do pobrania wskazane informacje:

https://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/e-recepta/