Farmaceuta

Informacje przeznaczone dla Farmaceutów

Drukuj

Wykaz skradzionych / zablokowanych pieczątek i recept

Ogólnopolski rejestr recept wycofanych z obrotu

Warmińsko-Mazurski O/W NFZ informuje, że od dnia 1 października 2010 r. jedynym źródłem, dzięki któremu Fundusz będzie wywiązywał się z  obowiązku przekazywania w formie elektronicznej informacji o  zablokowanych numerach recept wszystkim aptekom jest OGÓLNOPOLSKI REJESTR RECEPT WYCOFANYCH Z OBROTU. – link: http://recepty.nfz.gov.pl/ap-r zrl/