logo NFZ

Izba Przyjęć, Szpitalny Oddział Ratunkowy

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta można również samodzielnie skorzystać z pomocy Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Tam udzielona zostanie niezbędna pomoc, w razie potrzeby pacjent będzie hospitalizowany.
Pamiętajmy! dla właściwej organizacji pomocy medycznej należy pamiętać, że z błahym schorzeniem (infekcja, ból gardła, stłuczenie) pacjent powinien zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ważne informacje:
W ramach działań pogotowia, Izby Przyjęć i SOR nie można uzyskać: - wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, - recepty na stosowane stale leki, - rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, - skierowania do specjalisty.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe

Powiat Nazwa Świadcze-
niodawcy
Kod Pocztowy Miejsco-
wość
Ulica Telefon
Bartoszycki Szpital Powiatowy im. Jana Pawła Ii w Bartoszycach 11-200 Bartoszyce Kardynała Wyszyńskiego 11 (089)
764 95 35
Działdowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie 13-200 Działdowo Leśna 1 (023)
697 22 11
Elbląg Wojewódzki Szpital Zespolony 82-300 Elbląg Królewiecka 146 (055)
239 57 11
Ełcki 108 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku 19-300 Ełk Kościuszki 30 (087)
621 99 13
Giżycki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku 11-500 Giżycko Warszawska 41 (087)
428 57 58
Iławski Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego 14-200 Iława Gen. Wł. Andersa 3 (089)
649 22 61
Mrągowski Szpital Powiatowy im. Michała Kajki w Mrągowie 11-700 Mrągowo Wolności 12 (089)
741 94 11
Olsztyn Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof.Dr Stanisława Popowskiego 10-561 Olsztyn Żołnierska 18 (089)
539 33 03
Olsztyn Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie 10-561 Olsztyn Żołnierska 18 (089)
538 65 11
Olsztyn Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji Z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii 10-228 Olsztyn Wojska Polskiego 37 (089)
539 82 00
Piski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy 12-200 Pisz Sienkiewicza 2 (087)
423 36 00

Izby Przyjęć - Lecznictwo Stacjonarne

Powiat Nazwa Świadcze-
niodawcy
Kod Pocztowy Miejsco-
wość
Ulica Telefon
Braniewski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Braniewie 14-500 Braniewo Moniuszki 13 (055)
644 63 40
Elbląg 110 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblagu 82-300 Elbląg Komeńskiego 35 (055)
239 44 44
Elbląg Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła Ii w Elblągu 82-300 Elbląg Żeromskiego 22 (055)
230 42 28
Elbląg Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Chorób Wewnętrznych "El-Vita" Sp. Z O.O. 82-300 Elbląg Zw. Jaszczurczego 22 (055)
233 55 01
Elbląski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pasłęku 14-400 Pasłęk Kopernika 8 (055)
249 15 02
Ełcki Mazurskie Centrum Zdrowia-Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku - "Pro-Medica" w Ełku Sp Z O.O. 19-301 Ełk Baranki 24 (087)
620 95 12
Gołdapski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 19-500 Gołdap Sloneczna 7/9 (087)
615 02 75
Kętrzyński Szpital Powiatowy w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn M. C. Skłodowskiej 2 0-89 751 06 61
Lidzbarski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim 11-100 Lidzbark Warmiński Bartoszycka 3 (089)
767 22 71
Nidzicki Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 13-100 Nidzica Mickiewicza 23 (089)
625 05 18
Nowomiejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Mickiewicza 10 (056)
472 41 18
Olsztyn 103 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Olsztynie 10-084 Olsztyn Warszawska 30 (089)
527 36 24
Olsztyn Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy I Chorób Płuc 10-357 Olsztyn Jagiellońska 78 (089)
532 29 33
Olsztyn Miejski Szpital Zespolony 10-045 Olsztyn Niepodległości 44 (089)
527 50 11
Olsztyn Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Malarkiewicz I Spółka" S.C. 10-833 Olsztyn Pszenna 44b (089)
535 73 03
Olsztyński Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 11-040 Dobre Miasto Grunwaldzka 10b (089)
616 13 80
Olsztyński Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu 11-300 Biskupiec Armii Krajowej 8 (089)
715 62 87
Ostródzki Centrum Zdrowia Medica 14-100 Ostróda Jagiełły 1 (089)
646 06 44
Ostródzki Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 14-300 Morąg Dąbrowskiego 16 (089)
757 42 31
Szczycieński Zespół Opieki Zdrowotnej 12-100 Szczytno M.C. Skłodowskiej 12 (089)
623 21 21
Węgorzewski Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 11-600 Węgorzewo 3 Maja 17 (087)
427 32 52

Izby Przyjęć - Lecznictwo Psychiatryczne I Uzależnień

Powiat Nazwa Świadcze-
niodawcy
Kod Pocztowy Miejsco-
wość
Ulica Telefon
Braniewski Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 14-530 Frombork Sanatoryjna 1 (055)
243 72 91
Giżycki Szpital Psychiatryczny - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 11-600 Węgorzewo Gen.J.Bema 24 (087)
427 27 66
Olsztyn Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego 10-228 Olsztyn Wojska Polskiego 35 (089)
678 53 78