logo NFZ

Skierowania na badania

W związku z napływającymi do Oddziału informacjami od lekarzy ortopedów, iż wielu pacjentów zgłasza się na poradę nie posiadając stosownego skierowania, warmińsko-Mazurskie Oddział Wojewódzki NFZ informuje:

Zgodnie z art. 57 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz. U. z dnia 27 września 2004 r.) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie, nie jest wymagane do świadczeń:

 1. ginekologa i położnika;
 2. dentysty;
 3. dermatologa;
 4. wenerologa;
 5. onkologa;
 6. okulisty;
 7. psychiatry;
 8. dla osób chorych na gruźlicę;
 9. dla osób zakażonych wirusem HIV;
 10. dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
 11. dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 12. dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;
 13. dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Pozostali pacjenci powinni skierowanie posiadać. W przypadku jego braku specjalista (ortopeda) ma prawo odmówić udzielenia porady (z wyłączeniem przypadków nagłych).