Informacja o Portalu Świadczeniodawcy SZOI

System Zarządzania Obiegiem Informacji służy do dwukierunkowej komunikacji między Oddziałem Wojewódzkim NFZ i podmiotami zewnętrznymi: świadczeniodawcami, aptekami, podwykonawcami.

Serwer SZOI umożliwia wymianę plików: raportów statystystycznych, raportów rozliczeniowych, rachunków, kolejek, itp. pomagając w procesie sprawozdawczości i rozliczeń. Portal pozwala również na rejestrację struktury organizacyjnej, fizycznej oraz potencjału świadczeniodawcy (oferenta bądź podwykonawcy) wspierając proces kontraktowania. Posiadanie konta SZOI jest konieczne do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Informacja o rejestracji

Podmioty nie mające jeszcze konta, a chcące rozpocząć pracę z Portalem SZOI W-M OW NFZ powinny zapoznać się z regulaminem Portalu ( POBIERZ ), a później przesłać na poniżej podany adres formularz rejestracyjny

.

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie
ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn

Po otrzymaniu w/w dokumentów OW NFZ utworzy konto dostępowe. Dane dotyczące konta (PIN i hasło) będą do odebrania w OW NFZ bądź zostaną przesłane na adres e-mail podany w formularzu.