O Oddziale

Drukuj

O Oddziale

Kierownictwo Oddziału

DYREKTOR

Andrzej Zakrzewski

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1990). Ukończył zarządzanie opieką zdrowotną w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz ubezpieczenia zdrowotne w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Pierwszą pracę po  zakończeniu studiów medycznych podjął w Szpitalu Miejskim w Olsztynie w  oddziale i poradni chorób wewnętrznych. Kolejnym etapem pracy zawodowej był Zakład Medycyny Nuklearnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w  Olsztynie. Pełnił tam funkcję kierownika pracowni ultrasonografii i  biopsji cienkoigłowej. Następnie rozpoczął pracę w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Kasie Chorych – najpierw na stanowisku specjalisty ds. medycznych, potem dyrektora Departamentu Rynku Świadczeń Zdrowotnych i w końcu zastępcy dyrektora ds. medycznych. Po przekształceniu W-MRKCh w  oddział NFZ dalej pełnił tę funkcję, aż do kwietnia 2005 r, kiedy objął stanowisko dyrektora Oddziału.

Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Daria Lisowska

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w  Krakowie (1979). Ukończyła podyplomowe studium "Pieniądz i Bankowość" na  Uniwersytecie Warszawskim (1998). Rozpoczynała pracę jako referent księgowy w Zakładach Kineskopowych Unitra-Polkolor w Piasecznie (1979), od 1981 r. kierownik działu finansowo-księgowego w Przedsiębiorstwie Przemysłu Odzieżowego w Krzywańcu, od 1988 r. główny księgowy GPZK, od 1993 r. dyrektor wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, od początku(1998) związana z Warmińśko-Mazurską Regionalną Kasą Chorych (późniejszy Oddział Wojewódzki NFZ) - na stanowisku z-cy dyrektora.

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

P.O. ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH

Walenty Seliga

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej (1975). Lekarz specjalista chorób dziecięcych.

Przez 26 lat pracował na różnych stanowiskach w wojskowej służbie zdrowia , ostatnio (2001) na stanowisku zastępcy Komendanta 103 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Olsztynie. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pomocy doraźnej i medycyny pracy.

Pracował w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Kasie Chorych na  stanowisku Kierownika Wydziału Kontroli i Dyrektora Departamentu Rynku Świadczeń Zdrowotnych oraz Naczelnika Wydziału Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sekretariat Dyrektora W-M OW NFZ

  • Tel. 89 678-74-00, 89 533-91-75.
  • Fax. 89 533-96-70

KIEROWNIK DELEGATURY ODDZIAŁU W ELBLĄGU

Anna Szyszka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również Studia Podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych w Warszawie. Pracę podjęła w 1977r. w El-Tourist w  Elblągu. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej. Wśród stanowisk, które piastowała wymienić można m.in.: zastępca dyrektora do spraw służb społecznych w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Elblągu, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, kierownik Oddziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Delegatura w Elblągu, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, a następnie Wojewoda Warmińsko-Mazurski. W latach 1990-1998 odbyła staże zawodowe w Anglii, Irlandii, Belgii i Danii. Funkcję Kierownika Delegatury w Elblągu pełni od 04 sierpnia 2008r.

KIEROWNIK DELEGATURY ODDZIAŁU W EŁKU

Dorota Łacińska

Absolwentka Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu (1989). Ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzanie i Marketing w Służbie Zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2004) oraz wiele kursów doskonalących.

W latach 1990-1999 pracowała w SP ZOZ w Ełku, od 1996 roku jako z-ca dyrektora d.s. ekonomiczno-eksploatacyjnych.

Od 1999 roku zatrudniona w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Kasie Chorych na stanowisku Dyrektora Oddziału w Ełku. Po przekształceniu W-MRKCh w Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ pełni funkcję kierownika Delegatury.