O Oddziale

drukuj

Rejestr petycji złożonych do Dyrektora Oddziału

Petycja o utworzeniu w Olecku oddziału geriatrycznego

12-12-2018

Petycja o utworzenie oddziału geriatrycznego w Olecku
Data złożenia petycji: 14.11.2018 r.
Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Podmiot nie wyraził zgody na podanie nazwy
Treść petycji: W załączeniu

Wszystkie aktualności