logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia-Warmińsko-Mazurski OW

  • A
  • A+
  • A++

O Oddziale

Drukuj

Rejestr petycji złożonych do Dyrektora Oddziału

Petycja o zatrudnienie lekarza specjalisty i utworzenie oddziału geriatrycznego w Olecku

17-09-2018

Data złożenia petycji:

10.09.2018 r.

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana:

Podmiot nie wyraził zgody na podanie nazwy

Treść petycji:

W załączeniu

Wszystkie aktualności