O Oddziale

Drukuj

2012

Plan finansowy na rok 2012 - zmiana

08.01.2013
Plan finansowy na rok 2012 – Zarządzenie Nr 104/2012/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

Plan finansowy na rok 2012 - zmiana

08.01.2013
Plan finansowy na rok 2012 – zmiana planu zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 19 grudnia 2012 r.

Plan finansowy na rok 2012 - zmiana

08.01.2013
Plan finansowy na rok 2012 – zmiana planu finansowego dokonana w trybie art.124 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Plan finansowy na rok 2012 - zmiana

08.01.2013
Plan finansowy na rok 2012 - zmiana planu finansowego dokonana przez Dyrektora w trybie art.124 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Plan finansowy na rok 2012 - zmiana

08.01.2013
Plan finansowy na rok 2012 – zmiana planu finansowego dokonana w trybie art.124 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Plan finansowy na rok 2012 - zmiana

28.11.2012
Plan finansowy na rok 2012 - zmiana planu finansowego dokonana przez Dyrektora w trybie art.124 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
1  2  3  4  5