O Oddziale

Drukuj

2013

Plan finansowy na rok 2013 – zmiana

08.01.2014
Plan finansowy na rok 2013 - zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Plan finansowy na rok 2013 – zmiana

03.01.2014
Plan finansowy na rok 2013 - zmiana planu finansowego dokonana w trybie art.124 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Plan finansowy na rok 2013 – zmiana

03.12.2013
Plan finansowy na rok 2013 - zmiana planu finansowego dokonana w trybie art.124 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Plan finansowy na rok 2013 – zmiana

08.11.2013
Plan finansowy na rok 2013 - zmiana planu finansowego Zarządzenie nr 63/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.10.2013 roku w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok

Plan finansowy na rok 2013 – zmiana

01.10.2013
Plan finansowy na rok 2013 - zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Plan finansowy na rok 2013 – zmiana

06.09.2013
Plan finansowy na rok 2013 - zmiany planu finansowego dokonane w trybie art. 124 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
1  2  3  4