O Oddziale

drukuj

2013

Plan finansowy na rok 2013 – zmiana

06-09-2013

Plan finansowy na rok 2013 - zmiany planu finansowego dokonane w trybie art. 124 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Wszystkie aktualności