O Oddziale

Drukuj

2013

Plan finansowy na rok 2013 – zmiana

25-10-2012

Plan finansowy na rok 2013 - zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z

Wszystkie aktualności