O Oddziale

Drukuj

2015

Plan finansowy na rok 2015 – zmiana

03.10.2015
Plan finansowy na rok 2015 - zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 581).

Plan finansowy na rok 2015 – zmiana

02.10.2015
Plan finansowy na rok 2015 - zmiana planu finansowego zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów

Plan finansowy na rok 2015 – zmiana

21.09.2015
Plan finansowy na rok 2015 - zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 581).

Plan finansowy na rok 2015 – zmiana

28.08.2015
Plan finansowy na rok 2015 - zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 581).

Plan finansowy na rok 2015 – zmiana

03.08.2015
Plan finansowy na rok 2015 - zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 581).

Plan finansowy na rok 2015 – zmiana

21.07.2015
Plan finansowy na rok 2015 - Zarządzenie nr 38/2015/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 rok
  1  2  3  4