O Oddziale

Drukuj

2015

Plan finansowy na rok 2015 – zmiana

22.05.2015
Plan finansowy na rok 2015 - zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

Plan finansowy na rok 2015 – zmiana

30.04.2015
Plan finansowy na rok 2015 - zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

Plan finansowy na rok 2015 – zmiana

03.02.2015
Plan finansowy na 2015 r. – zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Plan finansowy na rok 2015 – zmiana

19.01.2015
Plan finansowy na 2015 r. - Zarządzenie nr 6/2015/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok

Plan finansowy na rok 2015 – zmiana

30.12.2014
Plan finansowy na 2015 r. – zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Plan finansowy na rok 2015 – zmiana

19.11.2014
Plan finansowy na 2015 r. – zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze z
  1  2  3  4