O Oddziale

Drukuj

2015

Plan finansowy na rok 2015 – zmiana

21.08.2014
Plan finansowy na rok 2015 r. – zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Plan finansowy na rok 2015

21.08.2014
Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r. zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 31 lipca 2014 r.
  1  2  3  4