O Oddziale

drukuj

2015

Plan finansowy na rok 2015 – zmiana

19-11-2014

Plan finansowy na 2015 r. – zmiana planu finansowego dokonana w trybie art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze z

Wszystkie aktualności