O Oddziale

Drukuj

Postępowanie WAG-2910-04/14

OGŁOSZENIE o zamówieniu WAG-2910-04/14 Dostawa dwóch serwerów typu Blade

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania WAG-2910-04/14 o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa dwóch serwerów typu Blade