O Oddziale

Drukuj

Postępowanie WAG.261.2.41.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Na dostawę: Zakup środowiska serwerów typu Blade oraz systemu Vmware

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO NA DOSTAWĘ: Zakup środowiska serwerów typu Blade oraz systemu Vmware

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Na dostawę: Zakup środowiska serwerów typu Blade oraz systemu Vmware