O Oddziale

Drukuj

Postępowanie WAG-ZP.261.1.56.2017

Postępowanie znak: WAG-ZP.261.1.56.2017

08.05.2017
Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Asysta techniczna dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise Security

Postępowanie znak: WAG-ZP.261.1.56.2017

28.04.2017
Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Asysta techniczna dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise Security

Postępowanie znak: WAG-ZP.261.1.56.2017

20.04.2017
Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Asysta techniczna dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise Security