O Oddziale

Drukuj

Postępowanie WAG-ZP.261.1.143.2017

Postępowanie znak: WAG-ZP.261.1.143.2017

15.12.2017
Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy PZP na usługę: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla W-M OW NFZ oraz przewóz przesyłek z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do placówki Wykonawcy w celu ich nadania

Postępowanie znak: WAG-ZP.261.1.143.2017

24.10.2017
Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy PZP na usługę: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla W-M OW NFZ oraz przewóz przesyłek z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do placówki Wykonawcy w celu ich nadania

Postępowanie znak: WAG-ZP.261.1.143.2017

16.10.2017
Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy PZP na usługę: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla W-M OW NFZ oraz przewóz przesyłek z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do placówki Wykonawcy w celu ich nadania