O Oddziale

Drukuj

Rada W-M OW NFZ

Skład Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia kadencja 2017 - 2020

 1. Pan Paweł Żukowski
  Funkcja: Przewodniczący Rady
  Data powołania: 04.04.2017 r.

Przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

 1. Pan Bogdan Włodarczyk
  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady
  Data powołania: 04.04.2017 r.

Przedstawiciel Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 1. Pani Iwona Konieczna

Funkcja: Sekretarz Rady
Data powołania: 04.04.2017 r.

Wspólny przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

 1. Pan Krzysztof Cichewicz

Funkcja: Członek Rady
Data powołania: 04.04.2017 r.

Przedstawiciel Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 1. Pani Agnieszka Warakomska-Poczobutt

Funkcja: Członek Rady
Data powołania: 04.04.2017 r.

Przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

 1. Pan Andrzej Krzywiec

Funkcja: Członek Rady
Data powołania: 04.04.2017 r.

Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 1. Pan Grzegorz Paciulan

Funkcja: Członek Rady
Data powołania: 04.04.2017 r.

Przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 1. Pan Marcin Jastrzębski

Funkcja: Członek Rady
Data powołania: 04.04.2017 r.

Osoba wskazana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (w związku z brakiem zgłoszenia kandydata przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta).

 1. Pan Jan Mackiewicz

Funkcja: Członek Rady
Data powołania: 04.04.2017 r.

Przedstawiciel reprezentatywnej organizacji pracodawców.