O Oddziale

Drukuj

Posiedzenia Rady 2018

V posiedzenie Rady W-M OW NFZ kadencji 2017-2020 w 2018 roku

01-10-2018

V posiedzenie Rady W-M OW NFZ w Olsztynie (2018)

W dniu 13 września 2018 roku o godz. 13.00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się posiedzenie Rady W-M OW NFZ. W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Rady W-M OW NFZ, obserwatorzy z ramienia Okręgowych Rad Lekarskich, Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Porządkiem obrad zostały objęte następujące zagadnienia:

  1. Sprawozdanie z działalności Oddziału - za II kwartał 2018 roku.
  2. Analiza sprawozdania w zakresie wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju (na podstawie art. 42i i art. 42j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) - za II kwartał 2018 roku.
  3. Analiza sprawozdania dotyczącego list oczekujących sporządzonego w oparciu o dane z aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE), informacje przekazywane przez świadczeniodawców komunikatem danych o listach oczekujących oraz komunikatem z realizacji świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, w tym analiz kompletności danych – za II kwartał 2018 roku.
  4. Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych – za II kwartał 2018 roku.
  5. Analiza wyników kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki  zdrowotnej, w tym umów ze świadczeniodawcami, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, refundacji cen leków oraz aptek – za II kwartał 2018 roku.

Sprawy różne:

  1. Zmiana zasad tworzenia planów pracy oddziałów wojewódzkich Funduszu.
  2. Aktualizacja planów pracy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018.
Wszystkie aktualności