O Oddziale

Drukuj

Posiedzenia Rady 2019

I Posiedzenie Rady W-M OW NFZ, kadencji 2017-2020 w 2019 roku

07-03-2019

W dniu 28 lutego 2019 roku o godz. 13.00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się posiedzenie Rady W-M OW NFZ. W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady W-M OW NFZ, obserwatorzy z ramienia Okręgowych Rad Lekarskich, Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Porządkiem obrad zostały objęte następujące zagadnienia:

 1. Analiza sprawozdania w zakresie wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju (na podstawie art. 42i i art. 42j ustawy
  o świadczeniach opieki zdrowotnej) – za IV kwartał 2018 roku.
 2. Sprawozdanie dotyczące list oczekujących sporządzone w oparciu o dane z aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE), informacje przekazywane przez świadczeniodawców komunikatem danych o listach oczekujących oraz komunikatem z realizacji świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, w tym analiz kompletności danych – za IV kwartał 2018 roku.
 3. Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych – za IV kwartał 2018 roku.
 4. Analiza wyników kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  w tym umów ze świadczeniodawcami, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, refundacji cen leków oraz aptek za 2018 rok.

 

 

Sprawy różne:

 1. Występowanie białych plam w zabezpieczeniu dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 2. Luka pokoleniowa wśród lekarzy specjalistów w województwie warmińsko-mazurskim.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Oddziału na rok 2019.
Wszystkie aktualności