O Oddziale

drukuj

Posiedzenia Rady 2019

II Posiedzenie Rady W-M OW NFZ, kadencji 2017-2020 w 2019 roku

23-04-2019

II posiedzenie Rady W-M OW NFZ (2019)

W dniu 18 kwietnia 2019 roku o godz. 13.00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się posiedzenie Rady W-M OW NFZ.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Rady W-M OW NFZ, obserwatorzy z ramienia Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Porządkiem obrad zostały objęte następujące zagadnienia:

  1. Analiza sprawozdania w zakresie wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju (na podstawie art. 42i i art. 42j ustawy
    o świadczeniach opieki zdrowotnej) – za I kwartał 2019 roku.
  2. Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych - za I kwartał 2019 roku.
  3. Analiza wyników kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
    w tym umów ze świadczeniodawcami, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, refundacji cen leków oraz aptek - za I kwartał 2019 roku.
Wszystkie aktualności