O Oddziale

Drukuj

Rejestr Uchwał 2019

Rejestr Uchwał

28-11-2019
  • Uchwała nr 1/2019

Data: 28.02.2019 r.

w sprawie planu pracy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2019.

  •  Uchwała nr 2/2019

Data: 30.05.2018 r.

w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2018.

  • Uchwała nr 3/2019

Data: 25.06.2019 r.

w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2020.

  • Uchwała nr 4/2019

Data: 19.09.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2019.

  •  Uchwała nr 5/2019

Data: 19.09.2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia.  

  • Uchwała nr 6/2019

Data: 26.11.2019 r.

w sprawie planu pracy Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2020

Wszystkie aktualności