O Oddziale

Drukuj

Posiedzenia Rady 2019

VI Posiedzenie Rady W-M OW NFZ, kadencji 2017-2020 w 2019 roku

29-11-2019

VI posiedzenie Rady W-M OW NFZ w Olsztynie (2019)


W dniu 22 października 2019 roku o godz. 13.00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się posiedzenie Rady W-M OW NFZ. W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Rady W-M OW NFZ i przedstawiciele Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.


Porządkiem obrad zostały objęte następujące zagadnienia:

  1. Analiza sprawozdania w zakresie wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju (na podstawie art. 42i i art. 42j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) - za III kwartał 2019 r.
  2. Analiza wyników kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym umów ze świadczeniodawcami, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, refundacji cen leków oraz aptek wszczętych przed dniem 1 czerwca 2019 roku - za III kwartał 2019 r.
  3. Analiza jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz analiza ich kosztów w zakresie niezbędnym do prawidłowego zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2020 rok.
Wszystkie aktualności