O Oddziale

Drukuj

Posiedzenia Rady 2019

VII Posiedzenie Rady W-M OW NFZ, kadencji 2017-2020 w 2019 roku

29-11-2019

VII posiedzenie Rady W-M OW NFZ w Olsztynie (2019)


W dniu 26 listopada 2019 roku o godz. 13.00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się posiedzenie Rady W-M OW NFZ. W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Rady W-M OW NFZ i przedstawiciele Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.


Porządkiem obrad zostały objęte następujące zagadnienia:

  1. Uchwalenie planu pracy Rady Oddziału na 2020 rok – konieczne podjęcie uchwały.
  2. Zapoznanie się z założeniami kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na 2020 rok.
  3. Analiza kwartalnych sprawozdań z działalności Oddziału za III kwartał 2019 roku.
  4. Analiza sprawozdania dotyczącego list oczekujących sporządzonego w oparciu o dane z aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE), informacje przekazywane przez świadczeniodawców komunikatem danych o listach oczekujących oraz komunikatem z realizacji świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, w tym analiz kompletności danych  za III kwartał 2019 roku.
  5. Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych  za III kwartał 2019 roku.
Wszystkie aktualności