logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia-Warmińsko-Mazurski OW

  • A
  • A+
  • A++

O Oddziale

Drukuj

Ogłoszenia

Ogłoszenie postępowania nr DN.18.2017 – wymagania formalne

14-06-2017

 O G Ł O S Z E N I E

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje,  że wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu  nr DN.18.2017 o zatrudnieniu „na czas zastępstwa” na stanowisko starszego referenta w Wydziale Organizacyjnym spełnia:

 

  1. Pani Małgorzata Kłopotowska   -    zam. Olsztyn.

 

       Wyżej wymienioną osobę zapraszam do II-go etapu postępowania rekrutacyjnego w dniu 20 czerwca  2017 r. o godz. 11:00, do pokoju nr 108 (I piętro), w siedzibie W-MOW NFZ  Olsztyn ul. Żołnierska 16, z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

                                                                              

Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Olsztynie
Andrzej Zakrzewski

 

Olsztyn, dnia 14 czerwca 2017 r.

Wszystkie aktualności