O Oddziale

Drukuj

Informacje ogólne

EKUZ ważna 1,5 roku

23-10-2018

Już nie rok, ale 18 miesięcy tyle jest ważna karta EKUZ. Narodowy Fundusz Zdrowia wydłużył ważność Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

To ważna informacja dla wszystkich, którzy podróżują po Europie. Teraz nie będą oni musieli jak co roku, przed każdym wakacyjnym czy zimowym wyjazdem starać się o wyrobienie nowego dokumentu. EKUZ będzie ważna przez 18 miesięcy. Dotyczy to w szczególności osób zatrudnionych, pobierających rentę, zasiłek , świadczenie przedemerytalne, członków rodziny powyżej 18 roku życia zgłoszonych do ubezpieczenia, czy studentów zgłoszonych do  ubezpieczenia przez uczelnię.

To nie koniec zmian: w przypadku dzieci i młodzieży do 18 roku życia ważność karty zostaje wydłużona do 5 lat. Co istotne: okres ważności, na jaki wydana ma być EKUZ, nie może być dłuższy niż okres przysługującego danej osobie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Warto przypomnieć, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób ubezpieczonych do korzystania, w sytuacjach nagłych, z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy danego krajów. Wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć osobiście w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ,  wysłać e-mailem, pocztą lub za pośrednictwem ePUAP. Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie i dla każdego członka rodziny.

W woj. warmińsko-mazurskim od początku roku 2018 wydano już 92 860 kart.

 

Wszystkie aktualności