logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia-Warmińsko-Mazurski OW

  • A
  • A+
  • A++

O Oddziale

Drukuj

Informacje ogólne

Podniesienie wyceny procedur medycznych w III kw. 2017 r.

10-08-2017

W związku z waloryzacją świadczeń, czyli podniesieniem wyceny procedur medycznych, warmińskomazurskie placówki w III kwartale otrzymają dodatkowe pieniądze. Kolejne zwiększenie wyceny świadczeń planowane jest w IV kwartale b.r.

Wycena procedur w trzecim kwartale została zwiększona o 2 procent. To wynik zapowiadanych przez Prezesa NFZ zwiększeń określonych o zarządzeniach Prezesa NFZ. Zmiany wycen mają na celu m.in. pokrycie zwiększonych kosztów pracy wynikających z realizacji przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456). W związku z koniecznością wyliczenia wartości ryczałtów PSZ zdecydowano się na uwzględnienie zwiększenia wartości rozliczanych świadczeń w wycenie świadczeń, a nie poprzez cenę punktu. System rozliczeniowy Funduszu został już dostosowany do nowych wycen.

Waloryzacja świadczeń – średnio 2 procent polega na zwiększeniu punktowej wyceny świadczeń, którą posługuje się w rozliczeniach ze świadczeniodawcami NFZ, a tym samym zwiększanie wyceny punktów za udzielone świadczenia. Jeśli np. świadczenie w poradni specjalistycznej miało do 30 czerwca wartość 10 punktów rozliczeniowych, to od 1 lipca wartość ta wynosi 10,2 punktu. W przeliczeniu na złotówki, gdy średnia wartość punktu wynosi 9,05 zł, od 1 lipca będzie wynosić 92,31 zł (do 30 czerwca było to 90,50 zł).

W związku z waloryzacją na Warmii i Mazurach placówki medyczne w III kwartale otrzymają dodatkowo 6,1 mln zł. Warto podkreślić, że nie jest to ostania przewidziana waloryzacja procedur medycznych w tym roku. W IV kwartale wycena świadczeń zostanie podniesiona o kolejne 4 procent w stosunku do wyceny świadczeń z 30 czerwca.

W chwili obecnej Warmińsko-Mazurski OW NFZ jest w trakcie przygotowania aneksów finansowych zwiększających wartość umowy w związku ze zmianą zarządzeń Prezesa NFZ o 2 procent w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna, lecznictwo szpitalne (SZP-1, SZP-3, SZP-4, SZP-5, SZP-6), świadczeń odrębnie kontraktowanych (koordynowana opieka nad kobietą w ciąży i dziecięca opieka koordynowana) oraz lecznictwo psychiatryczne.

Wszystkie aktualności