O Oddziale

Drukuj

Komunikaty dla mediów

Warmińsko-Mazurskie szpitale w sieci szpitali

28-06-2017

Kompleksowa opieka nad pacjentem, lepsza dostępność do poradni przyszpitalnych oraz zapewnienie korzystniejszych warunków funkcjonowania szpitali – to główne cele utworzenia sieci szpitali czyli systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). W sieci znalazły się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Ideą wprowadzonych zmian jest koordynacja całego procesu leczenia pacjenta, który zostaje skierowany do szpitala. Opieka nad pacjentem ma być kompleksowa i zorganizowana. Szpitale w sieci są zobowiązane zagwarantować pacjentom nie tylko leczenie szpitalne, ale także dostęp do poradni specjalistycznych oraz rehabilitacji. Z kolei przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą funkcjonować obok Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i izb przyjęć, dzięki czemu znacząco poprawi się dostęp do tych świadczeń.

Lista szpitali, które znalazły się w sieci została ogłoszona 27 czerwca br. Na Warmii i Mazurach do sieci weszły 32 szpitale. Zostały one zakwalifikowane do następujących poziomów:
I poziom – 20 szpitali
II poziom – 4 szpitale
III poziom – 2 szpitale
Poziom ogólnopolski – 3 szpitale
Poziom pediatryczny – 2 szpitale
Poziom pulmonologiczny – 1 szpital

Podstawą finansowania szpitali w sieci jest ryczałt, którego wysokość jest wyliczana na podstawie liczby i struktury sprawozdanych w poprzednim okresie świadczeń. W pierwszym kwartale funkcjonowania sieci brane są pod uwagę świadczenia wykonane przez szpital w 2015 roku, ale według ceny obowiązującej na dzień wejścia w życie PSZ. Ryczałt jest wyliczony wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, który jest jednakowy dla wszystkich szpitali.

Lista sieci szpitali w woj. warmińsko-mazurskim (do pobrania)

Wszystkie aktualności