O Oddziale

drukuj

Sprostowania

Wyjaśnienie do artykułu "Pacjencie, lecz się sam!" - Super Express, 15.02.2018 r.

16-02-2018

Informujemy, iż nieprawdą jest informacja zawarta w artykule „Pacjencie, lecz się sam!” opublikowana w Super Expressie w dn. 15 lutego 2018 r. (nr 18/8040), że w woj. warmińsko-mazurskim nie ma ani jednej poradni geriatrycznej.

Warmińsko-Mazurski OW NFZ ma podpisane umowy z następującymi poradniami geriatrycznymi w regionie:

1. NZOZ „Eskulap” w Nowym Mieście Lubawskim – tel. 56 474 28 40.
2. Poradnia Geriatryczna przy Polskim Związku Niewidomych w Olsztynie – tel. 89 542 75 82.
3. Poradnia Geriatryczna w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście – tel. 89 616 82 31.

Ponadto przypominamy, że jednostki ochrony zdrowia świadczą usługi na rzecz osób w wieku senioralnym zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Mając na celu poprawę jakości leczenia osób w podeszłym wieku, w 2017 r. Narodowy Fundusz Zdrowia podniósł wycenę wskaźników za leczenie pacjentów powyżej 75 r. ż. w podstawowej opiece zdrowotnej. Lekarze rodzinni, w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę, prowadzą profilaktykę i diagnozę schorzeń wynikających z wieku podeszłego, a w razie stwierdzenia potrzeby leczenia specjalistycznego wystawiają pacjentom skierowania do właściwych specjalistów. Osoby w podeszłym wieku korzystają także z innych rodzajów opieki zdrowotnej, m.in. rehabilitacji leczniczej, leczenia uzdrowiskowego, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, leczenia hospicyjnego.

Poradnie geriatryczne
W regionie Warmii i Mazur działają trzy poradnie geriatryczne, które mają podpisane umowy z Warmińsko-Mazurskim OW NFZ. Są to placówki w Olsztynie, Nowym Mieście Lubawskim i Dobrym Mieście. Przypominamy, że do Poradni Geriatrycznej wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Geriatria jest dziedziną medycyny zajmującą się problemami zdrowia i leczeniem chorób związanych ze starzeniem się u osób powyżej 60. roku życia. Do poradni geriatrycznej w szczególności kierowani powinni być pacjenci u których występują choroby swoiste dla wieku podeszłego takie jak: zaburzenia pamięci i nastroju, osteoporoza, nietrzymanie moczu , skłonność do upadków itd. W poradni mogą być diagnozowane i leczone inne ostre lub zaostrzone choroby przewlekłe występujące w wieku podeszłym.

 

Magdalena Mil
Rzecznik Prasowy
Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ w Olsztynie

Wszystkie aktualności