Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

drukuj

Aktualności

Informacja dla pacjentów o realizacji świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej

26-03-2020

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wszystkie placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej na Warmii i Mazurach udzielają świadczeń w dni powszednie w godzinach od 8:00 – 18:00. Uprzejmie prosimy, aby każdy pacjent chcący skorzystać ze świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ skontaktował się z poradnią telefonicznie. Personel placówki na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia dzwoniącego udzieli teleporady, a w wypadku kiedy jest to niezbędne, umówi wizytę na konkretną godzinę. Telefony do konkretnych poradni dostępne są na stronie internetowej Oddziału w wyszukiwarce http://www.nfz-olsztyn.pl/wyszukaj_swiadczeniodawcow/ , uzyskać je można także dzwoniąc pod nr Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590

Wszystkie aktualności