Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Potwierdzanie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

10-10-2018

Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r , Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), złożenie do potwierdzenia i odbioru zlecenia w wyroby medyczne przez inne osoby niż dotyczy dokument , będzie możliwe jedynie poprzez dołączenie do zlecenia stosownego upoważnienia podpisanego przez świadczeniobiorcę którego dotyczy zlecenie.

Wszystkie aktualności