Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

drukuj

Aktualności

Prosimy o odsyłanie oryginałów potwierdzonych przez Oddział skierowań na leczenie uzdrowiskowe z wyznaczonymi turnusami leczniczymi, których nie można było zrealizować z uwagi na sytuację epidemiczną.

22-05-2020

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie zwraca się z prośbą o odesłanie oryginałów potwierdzonych skierowań z wyznaczonym już turnusem leczniczym, którego nie mogliście Państwo zrealizować z uwagi na sytuację epidemiczną. Dokumentacja ta jest niezbędna do ponownego potwierdzenia świadczenia zdrowotnego. Prosimy także o dołączenie do składanych przez Państwa skierowań na leczenie uzdrowiskowe numerów telefonów celem możliwości kontaktu przed wskazaniem turnusu leczniczego.

Wszystkie aktualności