Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Dlaczego warto leczyć się na Warmii i Mazurach

Sala hybrydowa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

14-09-2018

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie otwarto nowoczesną salę hybrydową. Jest to pierwsza taka sala w województwie warmińsko-mazurskim, która jest bazą do realizacji wspólnych, jednoczasowych zabiegów (zabiegów hybrydowych) z zakresu kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz radiologii.

Możliwość przeprowadzania operacji w nowych zakresach zapewnia najwyższą jakość leczenia oraz bezpieczeństwo pacjentów. Dzięki harmonijnej i profesjonalnej współpracy między zespołami lekarzy wielu specjalności opieka nad pacjentem ma interdyscyplinarny charakter i eliminuje konieczność wykonywania wielu zabiegów, które zostają zastąpione jednym zabiegiem hybrydowym. Sala hybrydowa to krótsza hospitalizacja, szybszy powrót do zdrowia oraz ograniczenie bólu i cierpienia pacjentów.

Modernizacja sali operacyjnej na potrzeby Sali Hybrydowej została sfinansowana z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Sprzęt do Sali Hybrydowej został zakupiony w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Wszystkie aktualności