Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Informacje dla wszystkich pacjentów

Dzień Osób z Niepełnosprawnością

15-05-2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Olsztynie i Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ zapraszają na Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizowany w siedzibie ZUS w Olsztynie.

W poniedziałek, 20 maja w godz. 8.00-14.00 w siedzibie ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu 4 (parter; sala obsługi klientów dla świadczeniobiorców), czekać na Państwa będą specjaliści od ubezpieczeń społecznych i przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ (w godz. 10.00-12.00).

Warmińsko-Mazurski  Oddział Wojewódzki NFZ przygotował dla wszystkich specjalne stanowisko, na którym będzie można porozmawiać z pracownikiem Funduszu między innymi na temat:
leczenia sanatoryjnego, dodatkowych uprawnień przysługujących osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacji, profilaktyki oraz innych świadczeń finansowanych przez NFZ, praw pacjenta oraz Internetowego Konta Pacjenta. 

Harmonogram wydarzenia - 20 maja 2019 r.

8.00-14.00  – porady ekspertów ZUS
10.00-14.00  porady ekspertów Fundacja Aktywizacja i Poczta Polska
10.00-12.00 – porady ekspertów PFRON i NFZ
12.00-14.00 – porady ekspertów Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych oraz Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

Zaproszone instytucje: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ponadto już od 17 maja 2019 r. zapraszamy Państwa do olsztyńskiej siedziby ZUS-u na wystawę prac osób niepełnosprawnych - podopiecznych ŚDS „Wyspa” w Olsztynie.

Wszystkie aktualności