Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

drukuj

Informacje dla wszystkich pacjentów

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW PRZEBYWAJACYCH NA LECZENIU UZDROWISKOWYM I ŚWIADCZENIODAWCÓW UZDROWISKOWYCH

16-03-2020

Na podstawie przepisów § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, pacjentowi, który rozpoczął leczenie uzdrowiskowe przed dniem 14 marca 2020 roku, kontynuują leczenie zgodnie z terminem turnusu i przysługuje mu pełen zakres świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego (w tym również zabiegów fizjoterapeutycznych).

W związku z powyższym, świadczeniodawcy zobowiązani są do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe wyżej wymienionym pacjentom, na dotychczasowych zasadach.

Wszystkie aktualności