Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Informacje dla wszystkich pacjentów

Lepiej zapobiegać niż leczyć – akcja profilaktyki zdrowotnej skierowana do urzędów i instytucji

14-12-2018

Serdecznie zapraszamy wszystkie urzędy i instytucje, które chciałyby zatroszczyć się o zdrowie swoich pracowników do włączania się w przedsięwzięcie „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.
Inicjatywa została podjęta z uwagi na niepokojące statystyki dotyczące niskiej zgłaszalności na profilaktyczne badania zdrowotne. Wśród najczęstszych powodów nie wykonywania badań profilaktycznych jest brak czasu i przekonanie pacjentów, że „mnie to nie dotyczy”. Celem akcji jest uzmysłowienie, iż profilaktyki nie należy się obawiać, jest ona czymś niezbędnym i dotyczy każdego z nas.
Akcja polega na przeprowadzeniu krótkich wykładów informacyjnych dotyczących profilaktyki zdrowotnej i programów realizowanych przez WM OW NFZ w Olsztynie w największych urzędach i instytucjach w regionie. Pierwsze spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta w Olsztynie, kolejne odbędą się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie oraz Starostwie Powiatowym w Olsztynie.
Zainteresowane spotkaniami urzędy i firmy mogą się zgłaszać do Oddziału – kancelaria@nfz-olsztyn.pl
Serdecznie zapraszamy!

Wszystkie aktualności