Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Informacje dla wszystkich pacjentów

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych z dnia 30 sierpnia 2019 r.

02-09-2019

Link do strony: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych

Wszystkie aktualności